Arbejde som vikar

Et vikarbureau der yder god vikarservice, ansætter vikarer som skal arbejde i vikariater i de virksomheder der samarbejder med vikarbureauet.

Arbejdet som vikar kan være meget varierende, da man kan blive udsendt til mange forskellige typer af opgaver.

At arbejde som vikar, kan give et godt og bredt CV, samt solidt netværk, der gør at man senere vil få lettere ved at søge en fast stilling.