Arkitekter og indretning

Arkitekter arbejder med indretning og indretningskoncepter, hvor indretningen og interiøret går op i en højere enhed og forholder sig til alle skalaer uden at overse den allermindste detalje. Det er en holistisk vision arkitekter har og konsekvent forsøger at føre ud i livet sammen med bygherrer, samarbejdspartnere og kollegaer.
 
Arkitekternes arbejde med indretning har generel en stor påvirkning på menneskers daglige gang og adfærd. Derfor skal arkitekterne få den til at inspirere og fungere optimalt i forhold til miljøets overordnede formål og arkitektoniske ønsker.

Det er ikke kun nok at koncentrerer sig om de ydrer rammer ved arkitektur – det er i den grad vigtigt at vægte de indre rammer meget højt – det er trods alt her vi mennesker befinder os det meste af vores tid. I huse er de indre rammer afgrænsningen for, hvor vores hverdag udspiller sig med vores familier.
 
Ved optimale indretningsmiljøer forsøger arkitekterne, at få indretningen til at virke brandingunderstøttende på miljøerne – om end det er en families ønske til en specifik stemning eller en virksomheds ønske til en bestemt stil. Specialindretninger udgør mange arbejdspladser i dag. Arkitekter arbejder ofte på, at ramme den helt rigtige stil til de enkelte virksomheder, hjem, institutioner etc.. Arkitekter skal skabe indretning med fokus på ergonomi, økonomi, æstetik og funktion – igen en proces hvor den holistiske tilgang er udgangspunktet.
 

Arkitekternes tilgang

 
I alle indretnings tilfælde, hvor rumdesign udgør helheden, sætter arkitekterne særligt fokus på brugen af naturligt lys som en integreret del af designprocessen. Et naturligt lys påvirker vores trivsel og er enormt vigtigt for opfattelsen af de enkelte rum. Vi kender alle til det at bemærke et særligt lysindfald – det er noget vi observerer med det samme og påvirkes direkte af. Vi kender også alle til det, at søge mod lyset – lyspletten, for at sætte os ned. I urbane parker og områder er lyset den absolutte vigtigste faktor for brugen af et sådan rum. Ingen lys er lig med mangel på mennesker og døde områder. Sådanne eksempler findes der desværre mange af.
 
Funktionaliteten i de enkelte indretningsprojekter, herunder opfyldelsen af brugerens specifikke behov, er essentiel, ligesom alle aspekter af bæredygtighed er det. Netop bæredygtighed er et emnet som også har optaget arkitekterne gennem den sidste tid og definitioner herpå findes i mange versioner. Dog er det glædeligt, at arkitekterne tænker på miljøet i det omfang det er muligt – en opgave som egentlig er arkitekternes faglige ansvar. Udover bæredygtighed udforsker arkitekter virksomheden, det vitale samspil mellem kunst, design og arkitektur.
 
Indretningsopgaverne hos arkitekter kan være indenfor følgende områder: Kontor, hotel, butikker, institutioner, læring og kultur. Alle indretninger er med fokus på mennesket og hvor arkitekter bruger den viden de ligger inde med. Ambitionen er derfor, at udforme indretninger med kreative og visionære løsninger, der er skræddersyet til den pågældende situation. Af samme grund er kunden og brugeren i centrum af processen fra start til slut – processen arkitekterne kalder den holistiske proces. Sammen med brugeren og kunden sikrer arkitekten en engageret og visionær proces, der sikrer en indretning, der funktionelt og æstetisk passer til dem, der skal opholde sig i rummene, og som forholder sig aktivt til den arkitektur som indretningen understøtter og skal understøtte. 
 

Arkitekter – hvem er de?

 
Arkitekternes viden bærer ofte præg af et indgående kendskab til byggeriet – fra skitseprojekter til detaljeret design, bygherrerådgivning og byggeledelse. Arkitekternes kompetencer udvikles løbende gennem det tætte samspil med globale samarbejdspartnere, rådgivere og specialister. De har mange års erfaring med opgaver og rådgivning indenfor de forskellige felter.
Arkitekterne udformer, udfordrer og forandrer de fysiske omgivelser – fra byplaner, byrum og bygninger til indretning, komponenter og strategisk design – på en sådan måde, at brugeren får et stærkt, visionært og gennemarbejdet design, der relaterer sig til, og indgår i, en stedsspecifik sammenhæng.
 
Mange arkitekter vægter miljømæssige hensyn og integrationen af energirigtige løsninger højt. Projekterne er båret af social ansvarlighed – ikke kun i forhold til materialer og produktion, men også i betydningen gode sociale rum, der skaber nærvær og direkte relationer.
Idéerne udvikles i tæt parløb med bygherren, brugerne og samarbejdspartnere for at sikre, at byggerierne fungerer langt ud i fremtiden og på den måde opnår en god økonomi.
 
Inspirationen kommer fra menneskerne omkring os, vores samarbejdspartnere, samfundet, videnskaben, stedet, naturen og tegnestuens egen historie. Arkitekterne kalder denne tilgang for ånden i projektet.
Arkitektoniske visioner og idéer er under konstant udvikling og der adderes løbende elementer til værktøjskassen. Det handler om balance igennem dialogen på alle områder.
 

Arkitekternes tilgang til arkitektur

 
Fællesnævneren for virksomhedens arbejde er den samme tilgang til arkitektur, som skaber topmoderne, åbne og funktionelle rum i overensstemmelse med arkitekternes værdigrundlag – et grundlag der aldrig må afviges fra og en arkitektonisk form der står skarpt. Arkitektur skal i tæt samarbejde med disse forskellige aspekter stå sammen og udgøre en holistisk enhed. Både når der tales om indvendige og udvendige rammer.
 
Ovenstående beskriver hvor vigtigt det er at tænke indretningen ind i arkitekternes arbejde ved skabelse af de ydre rammer.