Betong

Betong er et meget gammelt byggemateriale, der går helt tilbage til oldtidens Grækenland, hvor man har kunnet finde materialer, der i sin fremstilling og konstruktion minder meget om nutidens betong. Betong består i dag af cement, sand, sten og vand. Der kan til tider være anvendt andet en sten, eksempelvis diverse lerarter, hvor man i sådanne tilfælde navngiver den pågældende betongblanding ud fra det materiale, man har anvendt i blandingen.

På grund af de få og simple ingredienser i materialet, er betong derfor også meget udbredt. Både historisk set, samt i dag, bruges betong som byggemateriale; oftest til bygninger, broer og andre større konstruktioner. Tilbage i Oldtidens Grækenland byggede man endda store akvædukter, der spænder op imod 45 meter. Flere af disse akvædukter står stadigvæk i dag – af det samme betong, som de blev bygget af i tidernes morgen!

En af årsagerne til, at betongen har bestået tidens prøvelser er, at materialet har en god vejrbestandighed, hvor dets solide konstruktion kan klare selv de mest vanskelige vejrforhold. Således har flere betongkonstruktioner stået i tusinder af år med kun få skrammer og skader som resultat heraf.

Gennem tiden har man dog videreudviklet på den simple opskrift på betong, og indenfor de sidste hundrede år er armeret betong, eller jernbetong, blevet populært. Forskellen på almindelig betong og armeret betong er, at man i den armerede betong indstøber armeringsjern, dvs. stålstænger, som øger styrken i materialet markant. Således kan ens samlede konstruktion modstå meget større kræfter end det ellers også stærke, almindelige betong. Armeret betong bruges eksempelvis i nogle kæmpesiloer eller bjælker, der holder motorvejsbroer oppe.

Tidligere havde man svært ved at genanvende betongen, og derfor valgte man ofte at deponere den brugte betong, hvorfor den ikke havde så stor nytte efter endt liv.

I dag er man blevet bedre til at genbruge og genanvende betongen, når en bygning nedrives, en bro destrueres eller noget helt tredje. I stigende grad knuses betongaffaldet, således man kan bruge det i nyanlagte veje som bærelag. Her blander man det knuste betong med knust asfalt, hvilket giver et slutprodukt, der bruges i nyanlæggelsen af veje. Dette produkt bruges også til at anlægge stier, torve og som fyld i huller på vejene.

Betong er således et vigtigt byggemateriale historisk set, da det har spillet en vigtig rolle i de tidlige, moderne samfund. Op gennem tiden har man stadig kunne finde anvendelse for materialet, mens det i dag fortsat er et meget populært materiale i moderne bygninger og øvrige konstruktioner.

Læs mere på www.byggeri-info.dk

Skal betonen bruges til at bygge store bygninger med bør der involveres arkitekter i planlægningen.